Ana Sayfa     Sihirbazlık Sanatı ve Çalışmalarımız     Sihir Söyleşileri
 
Sihirbazlık Tarihi     Sihirbazlık Bilgisi Kaynakları     Zati Sungur

 

Istanbul Magic Academy, ülkemizde illüzyon sanatının gelişmesi için
 çaba harcayan sanatçıların, sanatsal ve teknik çalışmalarını "gönüllü" 
öğretim faaliyetleri çerçevesinde paylaşabilmelerine imkan sağlamak 
amacıyla, 10 Ekim 2002 tarihinde -önce- sanal ortamda kuruluşu ilan 
edilmiş olan, katılan herkesin özgür, eşit ve kardeşçe yerini aldığı, 
akademik anlayışla faaliyet gösteren (ücretsiz) ve gelir amaçlamayan 
bir çalışma grubudur.
 
IMA çatısı altındaki gönüllü çalışmalarla yetişmiş genç illüzyonistler, 
bugüne dek birçok uluslararası yarışmada ödül almışlar ve ülkemizin 
seçkin sahnelerinde gösterilerini sergilemişlerdir.
 
IMA çalışma grubuna katılabilmek için en az orta  düzey illüzyon bilgisi 
ya da tiyatro eğitimine sahip olma şartı talep edilmektedir. 
 
Kuruluşundan itibaren IMA çalışmaları, Selim Başarır tarafından 
koordine edilmektedir.

  13.06.2009 tarihinde Dr Selim Başarır'a, International Magician's Society tarafından,
Dünyanın ilk "Yılın Uluslararası İllüzyon Sanatı Mentoru" ünvanı ve ödülü verilmiştir.
(Bu ödülden sonra, illüzyon sanatında da mentorluğa gereken önem verilmeye başlanmıştır..)

© 2009 Copyright Istanbul Magic Academy